Muinteoirí

Príomh Oide Colette Ní Luasaigh
Múinteoir Tacaíocht Foghlamtha Roisín Ní Riogáin
Resource TeacherLearning Support/Resource Teacher Noirín Ní Luasaigh Amy Nic Chárthaigh
Rang a 6 Laoise Ní Alíosa
Rang a 5 Caren Ní Eochaidh
Rang a 4 Sineád Nic Roibeaird
Rang a 3 Sinéad Nic Gearailt
Rang a 2 Máire Ní Iarlaithe
Rang a 1 Sinéad De Bhaill
Naíonáin Mhóra Síle Brunicardi
Naíonáin Bheaga Sineád Ní Fhloinn
SNA’S                                                                                                               Carol O’Connell & Sarah Corkery
Ancillary Staff:
Secretary Ann Collins
Caretaker John O’Driscoll
Cleaner William Lanigan