Muinteoirí

Príomh Oide Colette Ní Luasaigh
Oideachas Speisialta Roisín Ní Riogáin

Noirín Ní Luasaigh/Síle Brunicardi

Sinéad Ní Fhloinn/Joanne O’Sulllivan

Rang a 6 Sineád Nic Roibeaird
Rang a 5 Sinéad Nic Gearailt
Rang a 4 Laoise Ní Alíosa
Rang a 3 Caren Ní Eochaidh
Rang a 2 Máire Ní Iarlaithe
Rang a 1 Sinéad De Bhaill
Naíonáin Mhóra Leona Healy
Naíonáin Bheaga       Valerie Madden
SNA’S Carol O’Connell/Sarah Corkery/Rebecca Fox
                                    
Secretaries
Ann Collins & Sheila Gould
Caretaker John O’Driscoll
Cleaner William Lanigan