Mission Statement

Recognising the uniqueness and importance of every human being, the School aims at promoting the full and harmonious development of each child through the development of the physical, emotional, intellectual and spiritual needs of the child:

  • Oilíunt fhónta, criostúil, ghaelach a chur ar na páistí
  • Meas ar ár ndúchas agus ar ár gcultúr a chothú
  • Atmasféar Gaelach a chothú sa scoil
  • Na páisití a ullumhú chomh maith agus is féidir é don dara leibhéal
  • Cothrom na Féinne do pháisti do mhuinteoirí agus do thuismitheoirí.