Posted by on Mar 8, 2018 in News

Ní neart go cur le chéile’ anseo i S.N.Chóbh Chionn tSáile i mbliana agus imeachtaí Seachtain na Gaeilge faoi lánseol.Tá atmaisféar deas Gaelach le sonrú timpeall na scoile de bharr go bhfuil an-chuid imeachtaí éagsúla ar siúl sna ranganna uile.Bhraithfeá an sár-iarracht atá á dheánamh ag na daltaí chun duais ‘cainteoir na seachtaine’ a thabhairt abhaile leo.Tá na páistí ag baint taithneamh as drámaíocht, amhránaíocht agus damhsa gaelach faoi láthair. Táimid ag cleachtadh don ceilí mór sa chlós don tSeachtain seo chugainn….gan tuilleadh sneachta is dócha… agus más mian leat cluiche ‘SNAP Seachtain na Gaeilge’ a imirt, is féidir linn cur chuige sin go réidh anseo chomh maith! Ó, agus ná lig dom dearmaid a dheanamh ar ‘Tráth na gCeist’ atá eagraithe ag múinteoirí na ranganna sinsearacha.

I ndeireadh na dála, is é an rud is tábhachtaí atá i gceist againn ná na páistí a spreagadh chun cainte agus úsáid a bhaint as cibé foclóir Gaeilge atá acu agus iad ag teagmháil le chéile i rith an lae de réir an seanfhocail ‘Beatha teanga í a labhairt’ … agus nach fíor é!